Taskbar Control Download

Taskbar Control to darmowy program, którego zadaniem jest ułatwienie kontroli paska zadań w systemie Windows. Za pomocą aplikacji możemy minimalizować lub przywracać pasek zadań, korzystając z wcześniej ustalonego skrótu klawiszowego.

Po uruchomieniu, Taskbar Control dostępny jest z poziomu zasobnika systemowego. Klikając prawym przyciskiem myszy na program i wybierając ustawienia (Settings) możemy podać skrót klawiszowy, za pomocą którego pasek zadań będzie minimalizowany i przywracany. Zmiany dostępne są natychmiastowo.