Memory Booster Gold Download

MemoryBooster to aplikacja pozwalająca na zarządzanie, oczyszczanie, reorganizację i odnawianie systemowej pamięci fizycznej pozwalając na uzyskanie zwiększonej mocy obliczeniowej komputera i znaczne usprawnienie działania uruchamianych aplikacji.

Zmiany w Memory Booster Gold

# High CPU usage problem modified. # Unspecified error of displayed icon in the system tray modified.