jv16 PowerTools Download

jv16 PowerTools jest narzędziem służącym do kompleksowej ochrony komputera. Program bazuje na funkcjach znanych z RegCleaner, pozwalając na kontrolę rejestru systemowego, monitorowanie plików systemowych i połączenie z Internetem. Umożliwia wyłączanie nieaktywnych lub nieużywanych od dawna funkcji i plików. Usuwa również wszelkie pozostałości po odinstalowanych wcześniej programach, które zalegają na dysku i spowalniają pracę systemu.

Dodatkowe funkcje programu jv16 PowerTools pozwalają na czyszczenie listy historii, wyszukiwanie i szyfrowanie zdublowanych plików, naprawę Menu Start oraz uszkodzonych wpisów z rejestru czy utworzenie kopii bezpieczeństwa. Umożliwia przy tym błyskawiczne usuwanie plików lub programów na podstawie wybranych pozycji, np. z listy wszystkich zainstalowanych programów, "dodaj/usuń programy" z Panelu Sterowania, "otwórz za pomocą", a także z programów uruchamianych automatycznie podczas startu systemu.

Najnowsza wersja jv16 PowerTools pozwala w końcu na bezawaryjne czyszczenie systemu, które powodowało sporo problemów w poprzednich wersjach (uszkodzenie systemu). Szybkość działania wciąż pozostawia sporo do życzenia, jednak szereg zaawansowanych funkcji gwarantuje stabilną ochronę komputera.

Bazujący na programie RegCleaner zestaw narzędzi do dbania o dobrą kondycję Twojego komputera. Najbardziej rozbudowanym modułem jest część pozwalająca na zarządzanie Rejestrem systemowym. Za jej pomocą możesz automatycznie lub ręcznie usunąć wpisy z Rejestru, sprawdzić samo uruchamiające się programy, zarejestrowane pliki itp. Następne narzędzia pozwalają pozbyć się z dysku plików tymczasowych, zerowych i zdublowanych, a także zarządzać siecią oraz wykonywać kopie zapasowe.