Watchman Download

Watchman jest aplikacją umożliwiającą ciągłe monitorowanie systemu operacyjnego i logowanie każdej czynności. Program pozwala również na wprowadzenie dodatkowej polityki bezpieczeństwa na których pracuje większa ilość osób dzięki możliwości wprowadzenia dodatkowego zestawu haseł oraz szyfrowania danych.