HDD Temperature Enterprise Download

HDD Temperature Enterprise jest potężną aplikacją która umożliwia stały monitoring temperatury dysków lokalnych i sieciowych dzięki czemu administrator może w porę uniknąć przegrzania urządzeń poprzez możliwość zdalnego wstrzymania ich pracy czy też wyłączenia wybranej stacji roboczej. Aplikacja ponadto informuje o stanie dysku twardego na podstawie danych z systemów SMART pozwalając na stałą kontrolę stanu technicznego urządzeń.