AddressSwitch Download

AddressSwitch to prosta aplikacja umożliwiająca zdefiniowanie szeregu ustawień połączenia sieciowego i ich natychmiastowe wprowadzanie w zależności od potrzeb użytkownika, dzięki czemu użytkownicy komputerów przenośnych zwolnieni zostaną z konieczności częstego i żmudnego wpisywania adresów IP.