XC-IPInfo (Bo-IPInfo) Download

Narzędzie umożliwiające szybkie uzyskanie informacji na temat adresu IP komputera zarówno lokalnego jak i zewnętrznego. Ponadto pozwala na szybkie rozpoznanie i zamianę nazwy hosta stając się niezwykle przydatnym narzędziem podczas podawani np. adresów na umiejscowiony w komputerze serwer.