InZeCue Download

InZeCue to darmowy program, umożliwiający naprawę plików CUE, zarówno binarnych jak i z danymi muzycznymi. Dla plików binarnych, program odnawia uszkodzone powiązania pliku CUE z BIN w przypadku plików muzycznych natomiast naprawia powiązania z plikami MP3, WMA, OGG, MP4 i MPC.