Floppy Zip Disk Rescue Download

Floppy Zip Disk Rescue jest prostym w użyciu narzędziem służącym do odzyskiwania danych z dyskietek, dysków ZIP i innych tego typu nośników. Program jest wyjątkowo efektywny w odzyskiwaniu plików multimedialnych oraz dokumentów.

Limitations:
· Pozwala przeskanować cały uszkodzony plik, ale kopiuje tylko 99% odzyskanych danych