EZ FireFox Backup Download

Niewielka aplikacja umożliwiająca tworzenie kopii zapasowych zakładek, plików cookies i ustawień przeglądarki internetowej Mozilla FireFox oraz ich szybkie odtwarzanie.