CS Player Download

Prosty odtwarzacz multimedialny pozwalający na obsługę większości popularnych plików muzycznych i filmowych. Aplikacja umożliwia również odtwarzanie płyt DVD oraz tworzenie list odtwarzania i w pełni modyfikowalnych list skrótów.

Zmiany w CS Player

* Added File Association * Added "Take a snapshot" action (works only in VMR mode) * Added Audio language support * Added Subtitle language support * Added Video Angle support