QuickZip Download

Archiwizator powalający na obsługę 44 formatów archiwów pochodzących z 20 różnych metod kompresji. Pozwala również na listowanie, modyfikowanie i przeglądanie zawartości wszystkich obsługiwanych formatów bez konieczności ich dekompresji. Program pozwala również na obsługę haseł i archiwów wielo zbiorowych.