Advanced Encode Decode Tools Download

Profesjonalna aplikacja umożliwiające dowolną kompresję plików dźwiękowych z wykorzystaniem między innymi kodeków LAME czy AC3. Program pozwala również na konwersję pomiędzy różnymi formatami dźwiękowymi jak WAV, OGG, MP3 WMA oraz posiada pełne wsparcie dla technologii Tagów ID3.