FAAD 2 for Win32 Download

Dekoder audio pracujący pod kontrolą linii komend systemu Microsoft Windows posiadający obsługę profili LC, LTP, Main, LD, HE, HE+PS oraz strumieni odtwarzania AAC/MP4.