Super Audio Grabber Download

Aplikacja umożliwia zgrywanie ścieżki dźwiękowej z płyt Audio CD, konwersję pomiędzy formatami MP3, APE, WAV, WMA, VQF, OGG. Dodatkowo program pozwala na klonowanie płyt CD z muzyką, umożliwia edytowanie informacji zapisanych w plikach IDv1 i IDv2) oraz korzystanie z CDDB.