Audio Conversion Wizard Download

Konwerter plików muzycznych umożliwiający wzajemną konwersję plików WMA, MP3, OGG Vorbis, FLAC, WAV PCM, oraz zmianę próbkowanie plików WMA, MP3 i OGG.

Zmiany w Audio Conversion Wizard

* Interface is slightly redesigned * Added filter of input audio file(s) by date * Added support of newest audio codecs * Added support of Windows Media Playlists (wpl) * Conversion process is improved * Some bug fixes