SXBandMaster Download

Potężna wielo funkcyjna aplikacja zawierająca w sobie rozbudowany menedżer pobierania plików, narzędzie synchronizacji czasu, agenta pocztowego, przeglądarkę offline z interpreterem języka JavaScript oraz narzędzie pozwalające na umieszczanie plików na serwerach FTP.

Zmiany w SXBandMaster

* Fixed an error, which occured while downloading files larger than 1 Gb with multiple jets * Extended maximum downloaded/uploaded file size from 2 Gb to 4 Gb for FAT32 and unlimited for NTFS * Added large files support in FTP & HTTP processor * Fixed some small bugs