Pst2mail Download

Aplikacja umożliwiająca odnajdowanie adresów poczty elektronicznej w niezabezpieczonych archiwach programu Microsoft Outlook lub w plikach PST. Aplikacja sprawdza pola "Z" i "DO" nagłówków poczty elektronicznej zapisując wszystkie adresy w postaci plików baz danych które mogą zostać wykorzystane w późniejszym czasie również przez inne programy.