Google Submitter Download

Prosta aplikacja pozwalająca na zautomatyzowanie procesu rejestracji witrynie w wyszukiwarce Google. Program pozwala na zapisanie informacji i ich ponowne użycie bez konieczności ponownego wpisywania.