Xmanager Download

32-bitowy serwer X11R6 PC X pozwalający na uruchomienie zdalnej sesji X pod kontrolą systemu Microsoft Windows. Program obsługuje usługę Windows Terminal, protokoły XDMCP, SSH, RSH, REXEC, RLOGIN oraz TELNET, funkcje kopiowania i wklejania pomiędzy X, a aplikacjami Windows. Aplikacja umożliwia również zarządzanie połączeniami XDMCP, z możliwością nawiązywania wielu sesji i automatycznym przełączaniem.