Active Query Builder Free Edition Download

Darmowy komponent dla środowisk Borland Delphi i C++ Builder pozwalający na łatwe tworzenie relacji pomiędzy tabelami w bazach danych, dodatek jest zgodny z bazami danych Microsoft Access i SQL.