PatchIt! Download

Narzędzie pozwalające na porównywanie dwóch wersji tego samego pliku w poszukiwaniu różnic pomiędzy nimi. Składa się z dwóch niezależnych modułów generatora zasobów oraz aktualizatora.