PHPEdit Download

Zintegrowane środowisko programistyczne PHP i HTML. Posiada funkcje kolorowanie składni, wskazówki dotyczące kodu, debugger PHP. Aplikacja zapewnia pełne wsparcie dla PHP5, , skoki do deklaracji, funkcji i metod, integrację z SimpleText oraz wsparcie dla phpDocumentator.