HexCmp Download

Proste narzędzie które pozwoli na niemal natychmiastowe porównanie dwóch plików pod katem ich budowy oraz edycję całych bloków jeżeli będzie to konieczne.