HexEdit Download

Aplikacja pozwala użytkownikowi na przegląd i edycję każdego rodzaju pliku, nieważne jaki format jest zapisany. Narzędzie potrafi kopiować, wycinać, wklejać, usuwać niezliczoną ilość danych. Maksymalny rozmiar pliku, z którym współpracuje to 4Gb.