PEiD Download

Identyfikator plików wykonywalnych. Wbudowana weń baza danych umożliwia określenie języka użytego do stworzenia aplikacji oraz zidentyfikowanie najpopularniejszych typów kompresorów i protektorów plików wykonywalnych.