Fresh Diagnose Download

Program narzędziowy udzielający informacji o systemie oraz pozwalający go przetestować. Wiadomości podzielono na kategorie, dzięki czemu łatwiej jest dotrzeć do interesującego nas tematu. Dostępne w aplikacji benchmarki przetestują szybkość krytycznych komponentów komputera i porównają ją ze wzorcowymi systemami.