CPU Free BenchMark (CPUMark) Download

CPU Free BenchMark to darmowy program do testowania wydajności procesora. Testy podzielone są na trzy główne kategorie (rejestr, operacje zmiennoprzecinkowe oraz operacje na liczbach całkowitych). Każdy test oparty jest na pewnych równaniach i operacjach, zależnie od testu.

Każdy z trzech głównych testów zawiera trzy identyczne testy. Dla każdego identycznego testu liczone są sekundy i milisekundy. Na końcu testu wyliczana jest średnia arytmetyczna na podstawie sekund i milisekund zachowanych z trzech testów. W rezultacie jeżeli jeden z mniejszych testów napotka błąd dwa pozostałe będą w stanie wykonać test nie zważając na błąd pierwszego.

Wynik ostateczny jest połączeniem 40% wyniku z pierwszego testu + 80% drugiego testu + 80% trzeciego testu.

Aplikacja została skompilowana bez żadnych optymalizacji, dzięki temu testy są miarodajne niezależnie od procesora który jest poddawany tym testom.