RegexBuddy Download

Narzędzie które pozwoli na testowanie i tworzenie wyrażeń regularnych. Aplikacja pozwala również na sprawdzanie wyrażeń regularnych użytych w kodzie programu w językach C#, VB.NET, Java, C, C++, Delphi, Perl, PHP, Python, JavaScript.