Virtual Serial Port ActiveX Download

Kontrolka ActiveX dla języków Visual Basic, Delphi i C++ Builder, która umożliwia stworzenie wirtualnych portów szeregowych w pisanej aplikacji. Wirtualne porty są widziane przez inne aplikacje działające w systemie tak jak zwykłe, fizycznie istniejące porty. Dodatkowo producent udostępnił kody źródłowe przykładowych programów.