E-XD++MFC Library Enterprise Download

Potężna biblioteka której używać możemy w naszych aplikacjach, pomoże nam podczas tworzenia zaawansowanych wielo poziomowych menu programów. Proces tworzenia menu jest niezwykle prosty i wymaga jedynie podstawowej wiedzy z zakresu programowania.