ZylGPSReceiver Download

Komponent dla Delphi i C++Builder zaprojektowany do roli klasy podstawowej dla wszelakiego rodzaju odbiorników GPS. Komponent opiera się o działanie silnika dekodera NMEA i współpracuje ze wszystkimi odbiornikami GPS zgodnymi z NMEA. Dzięki temu komponentowi w łatwy sposób możemy przetwarzać każdy rodzaj informacji pochodzących ze źródła NMEA.