FlexCell Grid Control for ActiveX Download

FlexCell Grid Control jest elastycznym i łatwym w użyciu komponentem który pomoże na tworzenie arkuszy raportów i siatek danych, pozwala na pełne zarządzanie tworzonymi projektami, ich drukowanie import i eksport danych oraz zarządzanie komórkami. Współpracuje z językami Visual Basic, Visual FoxPro, Visual C++, VB.net, C#.