ANSMTP SMTP Component Build Download

Kontrolka ActiveX COM pozwalająca na wprowadzenie do własnych aplikacji możliwości wysyłania wiadomości poprzez protokół SMTP/ESMTP, współpracuje z ASP, VB, VC++, C#, VB.NET, ASP.NET, VBS, Jscript, WScript, Delphi oraz innymi środowiskami obsługującymi COM.