MSIDIFF Download

Darmowe narzędzie służące do porównywania i disassembleracji plików MSI. Narzędzie oparte jest na pracy w linii komend lecz instalator dołącza do menu kontekstowego powłoki dodatkową opcję pozwalającą na szybkie wykonywanie zadań poprzez użycie zaledwie prawego przycisku myszki.