ABC Amber CHM Converter Download

Proste w obsłudze narzędzie które pozwoli na konwersję plików pomocy systemu Windows w formacie CHM do formatów PDF, HTML, RTF, HLP, TXT Ansi, TXT Unicode, DOC, EML, DBF, XML, CSV, XLS, MCW, WPS, SAM, RFT, WS4, WS7, WRI. Ponadto pozwala na masową zmianę formatu plików, archiwizację wiadomości, uruchomienie programu z linii komend oraz wspiera 40/128 bit szyfrowanie plików PDF.