Spices.Net Download

Potężne narzędzie przydatne szczególnie deweloperom .NET. Aplikacja pozwala na dekompilację aplikacji pisanych w wielu językach między innymi C#, J#, VB.Net, Delphi.Net, C++, # ASP.Net, zarządzanie dokumentacja, modelowaniem i opcjami analitycznymi.