Resource Builder Download

Edytor plików wykonywalnych, zasobów oraz bibliotek systemu Windows posiadający wbudowany moduł obróbki graficznej, pozwalający na zamianę jednej grafiki w drugą oraz podstawową jej edycję, pozwala przygotowywać pliki .res, z plików skryptów .rc, tworzyć nowe okna dialogowe oraz zapisywać dowolne komponenty do osobnych plików, jak również zmieniać treść i parametry większości elementów aplikacji.