IconsExtract Download

Proste w użyciu, darmowe i niewielkie zarazem narzędzie które pozwoli na import ikon i kursorów z plików EXE, DLL, OCX i CPL, a następnie umożliwi ich zapis do plików ICO i CUR. Pozwala również na import pojedynczych obrazów i ich konwersję do plików ikon lub kursorów.

Zmiany w IconsExtract

Added -scanpath command-line option, which allows you to start IconsExtract with another base folder or wildcard. (For exmaple: iconsext.exe -scanpath "c:windows")