Transparent Analog Clock Download

Ładny zegar który bez trudu umieścić możemy na pulpicie naszego systemu. Aplikacja uruchamia się automatycznie podczas uruchamiania systemu i pozwala na umieszczenie zegara w dowolnym miejscu ekranu, składa się przy tym z jednego niewielkiego pliku dzięki czemu w naszym systemie nie pozostawia po sobie niemal żadnych śladów.