Counter Download

Prosta aplikacja która pomoże ustalić jak długo nasz komputer działa w ciągu dnia i tym samym jak dużo czasu spędzamy przed monitorem komputera. Narzędzie tworzy bazę w której zapisuje każde włączenie i wyłączenie komputera i na tej podstawie podaje liczbę godzin spędzanych przed monitorem.

Zmiany w Counter

Counter didn't work on/after Standby/Hibernate mode - fixed. Thanks to user: jangoshorse and 081500 Main window refresh.