TrayIcon Pro Download

TrayIcon Pro umożliwia bezpośrednie poruszanie po systemie w celu poszukiwania swoich ulubionych programach. Umożliwia on przyłączanie ikon do aplikacji.