CachemanXP Download

CachemanXP to program który redukuje on do niezbędnego minimum wykorzystywanie przez Windows pliku wymiany. W przypadku gdy kończy się pamięć RAM, Windows wykorzystuje dysk twardy jako pamięć podręczną. Spowalnia to znacznie działanie całego systemu. Program Cacheman pozwala określić minimalny i maksymalny rozmiar pliku wymiany. W większości przypadków taka operacja pozwala zwiększyć ogólną wydajność systemu Windows.