Game Archive UnPacker Download

Wtyczka umożliwia podgląd i rozpakowywanie bardzo wielu typów archiwów gier. Pełna, dość pokaźna lista gier znajduje się w pliku Readme dołączonym do archiwum.