V Download

Menedżer plików który pozwoli nam na łatwe poruszanie się po katalogach pozwala na definiowanie skrótów do najczęściej używanych folderów. ponadto program wyposażono w rozbudowane mechanizmy wyszukiwania. Aplikacja została także zaopatrzona we wsparcie opisów 4DOS oraz obsługę plików EBCDIC włączając w to formaty RECFM. Twórcy oprogramowania pomyśleli również o narzędziach kompresji i dekompresji obsługujących formaty ZIP, CAB, TAR, RAR i GZip.

Zmiany w V

* Added: "Create File" option added to the Tools menu * Fixed: V8 would sometimes crash when displaying the Recent files menu * Fixed: V8 would not always unzip gzip (.gz) files correctly * Fixed: V8 would sometimes crash after renaming a network folder in the Explorer tree