DiskShop Download

Menadżer plików posiadający nie typowy trój okienkowy interfejs który znacznie ułatwia procę przez podział na drzewo katalogów i dwa niezależne okna przeglądania, aplikacja pozwala na synchronizację folderów tworzenie zakładek ze skrótami do najczęściej wykorzystywanych plików, posiada wbudowaną przeglądarkę tekstową i graficzną oraz rozbudowany system wyszukiwania.