Explore++ Download

Explore++ jest unikalnym menedżerem plików którego GUI oparte zostało o eksploratora Windows. Program dysponuje potężnymi, nie zależnymi od systemu operacyjnego modułami wyszukiwania i indeksowania plików które w znaczny sposób ułatwią pracę ze struktura katalogów. Program pozwala także na tworzenie zestawów niezależnych od siebie paneli które znacznie przyśpiesza wykonywanie operacji plikowych w wielu lokalizacjach jednocześnie.