EF Process Manager Download

Menedżer procesów który przedstawi w bardzo przejrzysty sposób wszelakie informacje na temat uruchomionych procesów. Aplikacja wyświetla informacje takie jak: nazwa programu/usługi, wykorzystywane przez proces biblioteki DLL i OCX czy właściwości autouruchamiania. Program ponadto pozwala na ręczne zatrzymywanie i wyłączanie procesów niebezpiecznych bądź powodujących niestabilność systemu. Narzędzie pozwala na generowanie przejrzystych raportów w formacie XLS.