CPUSpy Download

Program analizuje procesor wyświetlając wszystkie dane w postaci przejrzystej tabeli, pozwala też na generowanie raportów. Aplikację wyposażono również w moduł testowania pamięci cache (L1, L2 i L3).

Zmiany w CPUSpy

Drive tab, HTML report file, DB9