CPUMon Download

Program który w czasie rzeczywistym podaje aktualne zużycie procesora i ilość wolnej pamięci operacyjnej. Aplikacja pozwala na personalizację wyświetlanego wykresu, jego kolorów, przeźroczystości okna zakresu wyników czy ogólnego wyglądu okna.